Slovenské a české zastúpenie značky Yves Rocher poskytlo pomoc zdravotníckym tímom bojujúcim v prvej línii proti epidémii Covid-19 a nemocniciam darovalo vyše 35 000 kozmetických výrobkov.

 

Vyše 22 000 tekutých mydiel a viac než 13 000 hydratačných krémov doteraz rozdali do piatich nemocníc po celom Slovensku a do štyroch nemocníc a jednej pobytovej služby pre ľudí s postihnutím v Česku. Týmto spôsobom sa značka rozhodla poďakovať za odhodlanie a pracovné nasadenie zdravotníkov a v rámci možností im pomôcť v týchto náročných dňoch. Rovnakou cestou bolo venovaných vyše 7 000 produktov piatim nemocniciam v Maďarsku.

 

Dôkazom angažovanosti a plnenia záväzkov značky Yves Rocher je okrem darovania produktov i mobilizácia zamestnancov. Tí sa po uzatvorení obchodov vrhli na pomoc nielen zdravotníkom a začali šiť rúška či pomáhať dôchodcom vo svojom okolí. „Záväzok voči spoločnosti je základným kameňom identity Yves Rocher už od jej založenia pred 60 rokmi. Potvrdil to zakladateľ značky, pán Yves Rocher, ktorého celoživotným cieľom bolo zaistiť svojmu rodisku, regiónu La Gacilly, a jeho obyvateľom prosperitu. Jeho víziou bola angažovaná a solidárna spoločnosť a súčasné nasadenie nielen na Slovensku, v Česku a Maďarsku, ale i v ostatných krajinách, v ktorých značka pôsobí, je dôkazom, že jeho misia sa naplnila“, hovorí Miroslav Kubricht, konateľ Yves Rocher Česká republika, Slovensko a Maďarsko.

Materská spoločnosť Yves Rocher sa v podpore zdravotníkov zasadzuje už od počiatku epidémie Covid-19. Vzhľadom na to, že v nemocniciach je momentálne najväčší nedostatok dezinfekčného gélu potrebného k zabráneniu šírenia víru, v továrňach pozastavili výrobu kozmetických produktov a hlavnou prioritou je výroba dezinfekcie. V súčasniosti je vo výrobe viac než 180 tisíc 400 ml fliaš gélov, pričom každý týždeň do bretónskych nemocníc dodajú až 45 000 fliaš.

H&B