Popis kategórií HAIRDRESSING AWARDS 2019

Rozhodli ste sa že budete súťažiť? Každá kategória má špeciálne pravidlá, preto venujte pozornosť všetkým informáciám. Vaše súťažné kolekcie zložené zo 4 fotografií posielajte do 31. júla 2019! (Súťažná kolekcia musí obsahovať CD, na ktorom sú 4 fotografie v elektronickej podobe: JPG, veľkosť 7-15 MB, rozlíšenie 300 dpi.) Následne budú všetky súťažné sety očíslované tajnými kódy a na konci augusta 2019 predstavené odbornej a novinárskej porote. Vybrať si môžete z týchto kategórií:

Objav roku / nováčik roka

Kategória pre nováčikov v odbore – pre účastníkov veku max. 21 rokov s praxou nie dlhšou ako 3 roky, resp. pre študentov  SOU odbor Kaderník. Súťažiaci sa musí zúčastniť súťaže Czech & Slovak Hairdressing Awards prvýkrát. Súťažiaci sa nemôže zúčastniť už v žiadnej ďalšej kategórii. Prípustné sú dámské aj pánske modely.

Kolorista roku / Schwarzkopf Professional Colourist of the Year

Táto špeciálna kategória, má vo svojich propozíciách podmienku práce s s farbami Schwarzkopf Professional. Povolené sú pánske i dámske modely, ale len 1 model na fotografi. Zakázané sú používanie parochní a príčeskov. Účastník je povinný poslať spolu s kolekciou fotografie, alebo snímky z polaroidu, na ktorých sú modely pred farbením i s dokončeným vzhľadom. Akceptujú sa výlučne farebné fotografie.

Avantgarda / Avantgarde

Požiadavkou tejto kategórie je nový, kreativny účes progresívny styling s dôrazom na predvídanie budúcich trendov. Prípustné sú dámske i pánske modely. Možno použiť parochne aj príčesky. Každý vyhotovený účes musí byť podložený ešte fotografiou, alebo snímkou ​​z polaroidu.

Dámský komerčný účes / Women

Požiadavkou tejto kategórie sú komerčné, nositeľné účesy, odrážajúce súčasné trendy. Použiť výlučne dámske modely. Príčesky môžu byť použité doplnkovo, nie výhradne (teda najmenej 1 účes musí byť vytvorený bez pomoci príčeskov). V rámci tejto kategórie je volený Kaderník roku. Táto kategória je rozdelená do 4 regionálnych podkategórií podľa sídla salónu: Praha, Čechy, Morava a Slovensko.

Pánský komerčný účes / Men

Požiadavkou tejto kategórie sú komerčné, nositeľné účesy, odrážajúce súčasné trendy. Len pánske modely. Príčesky nemožno použiť. Táto kategória sa nedelí do regionálnych podkategórií. V rámci tejto kategórie je volený Kaderník roku.

Cena tisku / Press Award

Osobitné ocenenie, o ktoré sa automaticky uchádza každý účastník, ktorý zaslal do súťaže kolekcie. Kto cenu dostane rozhoduje špeciálna novinárska porota, zložená z zástupcov odbornéj tlače, ženskej tlače a internetových portálov určených pre ženy.

Cena verejnosti / Consumer Award

Špeciálne ocenenia, o ktorých sa automaticky uchádza každý účastník, ktorý zašle súťažné fotografie a kolekcie. Laická, náhodne zostavená porota vyberá súbory, ktoré sú umiestnené verejne pre hlasovanie konečných zákazníkov. O víťazovi rozhodnú hlasy čitateľov časopisov a internetových portálov.

Tím roku / Team Award

Špeciálne ocenenie, o ktoré sa automaticky uchádza každý salón, za ktorý súťažia najmenej 3 účastníci, ktorí vyplnia v prihláške zaradenie do hodnotenia. Maximálne počet účastníkov je 6 osôb za jeden salón.

Kaderník roku 2019 / Hairdresser of the Year 2019

Hlavná cena súťaže. Uchádzajú sa o ňu súťažné sety kategórií Dámský komerčný účes a Pánský komerčný účes.

Sieň slávy / Hall of Fame

Jedná sa o špeciálne čestné ocenenie, ktoré nesúvisí priamo s účasťou v súťaži. Pravidla udelení tejto ceny určuje organizátor súťaže. Členom Siene slávy sa automaticky stáva ten účastník súťaže, ktorý 3 x získa titul  Kaderník roka. Členstvo v sieti slávy automaticky vylučuje ďalšiu účasť na súťaži.

KAŽDÝ SÚŤAŽNÝ SET SA SKLADÁ ZO 4 FOTOGRAFIÍ PODĽA MEDZINÁRODNÝCH PRAVIDIEL!

H&B