Divízia Kao Salon, ktorá má v portfóliu značky Goldwell, KMS a Oribe, predstavila iniciatívu Kao Salon Industry Recovery Initiative, ktorá má za jediný cieľ pomôcť salónom zotaviť sa z krízy spôsobenej vírusom COVID-19 a začať znova fungovať.

Iniciatíva sa skladá z troch pilierov v podobe starostlivo vytvorených podporných kampaní určených na riešenie nových výziev, ktorým bude čeliť odor a ľudia, ktorí v ňom pôsobia pri znovu otváraní ich salónov. Trio programov tejto iniciatívy je navrhnuté tak, aby individuálne aj dohromady poskytovalo ľuďom v obore hmatateľné a lokalizované zdroje tak, aby sa salóny nielen otvorili, ale aby v nadchádzajúcich mesiacoch dosiahli prosperitu.

STRONGER TOGETHER: SPOLU SME SILNEJŠÍ

Iniciatíva je založená na myšlienke, že žiadny jednotlivec ani organizácia sama nemá kľúč k úspechu, ale len tým, že sa celý odbor zomkne dohromady, môže potom prekvitať a rozvíjať sa. Iniciatíva #StrongerTogether predstavuje finančnú podporu a neochvejné partnerstvo zo strany spoločnosti Kao Salon. V rámci tohto programu sa spoločnosť Kao Salon zaviazala:
• pozastaviť fakturáciu do doby, pokiaľ úrady nezrušia vyhlášky nariaďujúce salónom prerušiť prevádzku
• sponzorovať pre náš odbor príležitosti pre získavanie informácií a znalostí o obnovenie podnikaní
• poskytovať materiálnu podporu miestnym združeniam salónov na podporu činností, z ktorých majú prospech stylisti aj ich salóny
• darovať charitatívnym organizáciám produkty pre kľúčový zdravotnícky personál a pre ľudí v núdzi
• spolupracovať s miestnymi obchodnými médiami pri prezentácii informácií o vládnych podporných programoch, ich podrobnostiach a časových plánoch
• spolupracovať so zákazníkmi pri vytváraní plánu podpory úspešného opätovného otvorenia salónov
• vytvoriť sponzorovanú digitálnu kampaň cielenú na spotrebiteľov, ktorá bude inšpirovať spotrebiteľské hnutie “#WorthTheWait”, ktoré bude vyzývať klientov, aby trpezlivo počkali na svojho stylistu, aby nepodnikali rôzne pokusy doma.

CREATIVITY NEVER Stops: KREATIVITU NIKDY nezastavíš

Pretože spoločnosť Kao Salon vo svojej podstate chápe, že vyjadrovanie kreativity je životnou energiou nášho odvetvia, bola vytvorená iniciatíva #CreativityNeverStops, umožňujúci stylistom okamžite rozvíjať a zdokonaľovať svoje zručnosti prostredníctvom:
• prístupu k digitálnym a online vzdelávacím programom, ktoré prinášajú stylistom zavretým doma, rozptýlenie a inšpiráciu
• zmenou akcie Goldwell Creative Awards na celkom virtuálny zážitok, s upravenými pravidlami a s cieľom rozšírenia účasti

KAO SALON FAMILY

Slúži ako stála pripomienka zákazníkom, že ich individuálny návrat k úspechu je neustále v centre pozornosti Kao Salon. V rámci iniciatívy #KaoSalonFamily sú:
• rozosielané dôležité správy o nádeji a pozitívnom prístupe prostredníctvom siete Kao Salon
• poskytované komunikačné kanály pre stylistov a salóny, kde sa môžu podeliť o svoje obavy a otázky
• ponúkané možnosti pridať sa ku komunite tým, že iniciatíva priamo vyzýva stylistov a salóny, aby sa prepojili s organizáciou prostredníctvom stálych virtuálnych kontaktných miest.

“Našou prioritou počas tejto krízy bolo podnietiť úsilie o úplné a naprostej zotavenie celého odvetvia s osobitným zameraním na našich partnerov a stylistov, “hovorí Cory Couts, globálny prezident divízie Kao Salon. “Vieme, že potreby aj obavy komunity salónov sú veľmi špecifické. Preto sme prišli s touto iniciatívou, ktorá poskytuje nielen globálne zdroje, ale aj miestne, reálne riešenia pre obnovu. Veríme v silu kolektívu a vieme, že ak v tejto situácii vyjdeme v ústrety tejto neuveriteľne silnej komunite a podporíme ich na ich ceste, spoločne potom môžeme povstať, rásť a vytvárať budúcnosť. “
“Vieme, ako je súčasná doba náročná pre naše salóny a stylistov, ktorých zasiahli obmedzenia spojené s pandémiou bez prípravy zo dňa na deň. Túto dobu teraz intenzívne využívame na prípravu aktivít, ktoré pomôžu naštartovať podnikanie našich salónov čo možno najrýchlejším spôsobom, “hovorí Michal Kos, generálny riaditeľ spoločnosti Kao Salon Division Česká a Slovenská Republika.

Tanqueray