Aj deti zo slovenských materských a základných škôl sa môžu zapojiť do celoeurópskej iniciatívy Hrdinovia FAST. Ide o vzdelávanie zamerané na príznaky cievnej mozgovej príhody.

 

Kampaň FAST Heroes je určená deťom vo veku od 5 do 9 rokov. Prostredníctvom zábavných a interaktívnych animovaných materiálov sa môžu spolu s učiteľmi alebo rodičmi naučiť rozpoznávať základné príznaky cievnej mozgovej príhody a volať prvú pomoc. „Sú to práve starí rodičia, ktorí trávia veľa času s deťmi – s vnúčatami. Vyzdvihnú ich zo škôlok, školských klubov a starajú sa o deti až do príchodu rodičov z práce. Starí ľudia patria medzi najrizikovejšiu skupinu tých, ktorým hrozí cievna mozgová príhoda. Aj preto je tento vzdelávací program určený deťom, aby sa stali záchrancami starých rodičov. Aby sa stali hrdinami FAST a volali prvú pomoc včas,“ vysvetľuje Richard Fides z pacientskej organizácie Sekunda pre život.

Názov kampane Hrdinovia FAST pochádza z anglickej skratky pre určenie príznakov cievnej mozgovej príhody kde F znamená tvár, A – končatina, S – reč, T – čas.  „Jeden zo štyroch z nás prekoná v živote cievnu mozgovú príhodu. Celosvetovo ide o druhú hlavnú príčinu smrti a tretiu najčastejšiu príčinu zdravotného postihnutia. Cievna mozgová príhoda sa však napriek tomu dá liečiť – ak zareagujeme včas. Ľudia, ktorí majú cievnu mozgovú príhodu potrebujú čo najrýchlejší prístup k lekárskej zdravotnej starostlivosti,“ vysvetľuje neurologička, prof. Dr. Sheila Martinová zo Svetovej organizácie pre mozgové príhody (WSO). Je preto nevyhnutné zvyšovať povedomie o príznakoch mozgovej mŕtvice a to aj u cieľovej skupiny detí. Kampaň je vo väčšine európskych krajín a tie majú spoločne vytvoriť svetový rekord v tejto vzdelávacej aktivite, čo sa týka počtu zapojených detí.

Nedávna štúdia publikovaná v časopise BMC Emergency Medicine ukázala, že iba 23 percent pacientov s mozgovou príhodou si správne uvedomilo, že ich telo prekonáva mŕtvicu. Iba 11 percent však zavolalo lekársku pomoc. Šesť z desiatich pacientov zavolalo príbuznému alebo priateľovi so žiadosťou o radu, čo majú robiť, avšak iba tretina z nich dostala správnu informáciu, aby okamžite zavolali prvú pomoc.

Učebné moduly kampane sa sústreďujú okolo animovaných postáv, starých rodičov a vnuka. Deti sa hravou formou učia o troch kľúčových príznakoch mŕtvice: ústnom kútiku, ktorý náhle padne na jednu stranu, ruke, ktorá náhle zoslabne alebo reči, keď človek zrazu nedokážu rozprávať – a tiež dôležitosti okamžitého privolania záchrannej služby. K pochopeniu týchto príznakov a následnému privolaniu pomoci môže napomôcť aj animované video: www.youtube.com.

Základné a materské školy, ale aj jednotlivci, sa môžu prihlásiť do päťtýždňového vzdelávacieho programu Hrdinovia FAST cez oficiálnu webovú stránku https://bit.ly/hrdinovia_112, na ktorej nájdu aj doplňujúce informácie k samotného projektu.

CCC