Už druhú letnú sezónu sa svet vysporadúva s pandémiou koronavírusu, ktorá komplikuje aj cestovanie a dovolenky miliónom turistov po celom svete. Pred štartom tohtoročnej letnej sezóny sa opäť množia otázky ohľadom krytia ochorenia Covid-19 v rámci cestovného poistenia.

Na pretrvávajúcu celosvetovú pandémiu zareagovala aj najväčšia poisťovňa na trhu, ktorá krytie Covid-19 zapracovala do produktov cestovného poistenia. „Pri tvorbe a úpravách všetkých našich produktov sa snažíme predovšetkým reagovať na potreby našich klientov a na meniace sa podmienky na trhu. Riziká, ktoré sme kedysi nepotrebovali, sú dnes aktuálne a potrebné. Takým je aj koronavírus. Preto sme po novom upravili naše poistné podmienky a v rámci cestovného poistenia sme okrem krytia liečebných nákladov spôsobených pandemickým ochorením v „zelených“ krajinách rozšírili krytie aj o karanténu,“ vysvetľuje viceprezident rezortu produktov a upisovania rizík Allianz – Slovenskej poisťovne Jozef Paška.

V cestovnom poistení sa mení rozsah krytia v nasledovných prípadoch:

  1. POISTENIE LIEČEBNÝCH NÁKLADOV

Kryje nevyhnutné liečebné náklady a základné asistenčné služby, ktoré vzniknú z dôvodu epidemickej alebo pandemickej situácie, pričom sa riadime odporúčaniami oficiálnych štátnych orgánov, resp. cestovateľským semaforom. „V praxi to znamená, že ak poistený vycestuje do lokality, ktorá bola vyhlásená ako bezpečná, liečba koronavírusu je krytá v rámci cestovného poistenia. Rovnako, ak poistený vycestuje do krajiny, do ktorej sa pre koronavírus neodporúča cestovať a liečebné náklady vzniknú z akéhokoľvek iného dôvodu, ktorý z poistenia nie je vylúčený, napríklad si zlomí nohu, toto riziko je v rámci cestovného poistenia kryté,“ upresňuje hovorkyňa Allianz Lucia Muthová.

  1. STORNO ZÁJAZDU

Cestovné poistenie kryje aj stornovacie poplatky z dôvodu pozitívneho testu na koronavírus poisteného, jeho blízkej osoby alebo spolucestujúceho, ale aj z dôvodu nariadenej karantény poisteného alebo spolucestujúceho. Poistený je povinný predložiť potvrdenie o nariadení karantény vystavené ošetrujúcim lekárom alebo hygienikom.

  1. PREDČASNÝ NÁVRAT / ONESKORENÝ NÁSTUP NA ZÁJAZD

Poistenie kryje oneskorený nástup na zájazd alebo predčasný návrat na Slovensko, aj z dôvodu ochorenia Covid-19 poistenej osoby, blízkej osoby alebo spolucestujúceho a z dôvodu nariadenej karantény poisteného alebo spolucestujúceho, a to v rámci poistenia nevyužitej cesty, ktoré je súčasťou poistenia stornovacích poplatkov. V takomto prípade vyplatíme dohodnutú sumu resp. % z poistnej sumy stornovacích poplatkov za každý deň nevyužitej cesty.

NEPOISTENÝ ÚRAZ NA DOVOLENKE VYJDE DRAHO

Každý rok sa tisíce dovolenkárov presvedčia, že mať cestovné poistenie sa skutočne oplatí. Cena komplexného poistenia v Európe totiž vyjde 1,70 eur na deň, výška nákladov na poistnú udalosť sa však môže vyšplhať na stovky, tisíce ale aj desaťtisíce eur za ťažšie úrazy, operácie či pobyty v nemocnici.

Tými najčastejšími dovolenkovými poistnými udalosťami sú popáleniny zo slnka, žalúdočné a tráviace problémy a drobné úrazy. Každý rok sa však objavia aj vážnejšie škody. Naposledy to bol vážny úraz klienta počas dovolenky v Chorvátsku, ktorý následkom zranení podľahol. Pozostalým Allianz vyplatila odškodné za smrť úrazom vo výške rovných 70-tisíc eur. V inom prípade klientovi na dovolenke v Grécku prišlo nevoľno a upadol do bezvedomia. Privolaný lekár skonštatoval mozgovú príhodu. Pacient strávil niekoľko dní v nemocnici napojený na prístroje. Za ošetrenie, pobyt v nemocnici, ubytovanie a letenky pre rodinných príslušníkov a následnú repatriáciu klienta na Slovensko sme uhradili 88-tisíc eur.

SLEDUJTE SEMAFOR

Všetky zmeny v rámci komplexného cestovného poistenia od Allianz platia od 10. mája 2021. „Všetkým cestujúcim zároveň odporúčame sledovať aktuálnu epidemiologickú situáciu a riadiť sa odporúčaniami oficiálnych štátnych orgánov o cestovaní alebo necestovaní do jednotlivých krajín,“ dodáva L. Muthová.

H&B