Darovanie krvi jednoznačne a bez preháňania zachraňuje životy. A ako sa ukazuje, nepomáha iba obdarovanému, ale aj darcovi, ak sa to robí na pravidelnej báze.

Vedci z austrálskej Macquarie University testovali 285 hasičov, ktorí boli za posledných dvanásť mesiacov boli darovať krv alebo plazmu. Následne zistili, že darcovia majú oproti iným zvláštnu výhodu. Pravidelné darovanie krvi im totiž znižuje množstvo „večných chemikálií“ v krvi.

Až o tretinu

Večné chemikálie sú široko používané perfluóralkylové a polyfluóralkylové látky (PFAS). Hovorí sa o nich ako o večných preto, lebo majú tendenciu sa v prírode nerozkladať. Hasičov si vedci nevybrali náhodne. Ako uvádza portál Science Alert, hasiči sú bežne vystavovaní PFAS prostredníctvom hasičskej peny a zvyčajne majú vyššie hladiny PFAS v krvi ako bežná populácia.

„Výsledky štúdie ukazujú, že pravidelné darovanie krvi alebo plazmy viedlo k významnému zníženiu PFAS v krvi v porovnaní s kontrolnou skupinou,“ hovorí hematológ Robin Gasiorowski v tlačovej správe. Ďalej tvrdí, že darcovstvo plazmy bolo ešte efektívnejšie a zodpovedalo za 30-percentný pokles látok.

Štúdia publikovaná v JAMA Network je prvá, čo nachádza spôsob, ako znížiť PFAS v krvi a môže za to charitatívny akt prospešný pre spoločnosť. Je to oveľa lepší spôsob ako liečba liekmi a náročnými lekárskymi postupmi. Počas štúdie 95 hasičov darovalo krv každých 12 týždňov, 95 hasičov darovalo plazmu každých 6 týždňov a 95 hasičov nedarovalo ani krv, ani plazmu. Práve v poslednej skupine sa hladiny PFAS nezmenili.

Darovanie krvi ako liečba

PFAS pritom nie sú problémom iba pre hasičov. Nájdeme ich v mnohých výrobkoch – od farieb až po panvice na varenie. Sú pritom spájané s viacerými zdravotnými problémami, ako je obezita, cukrovka i niektoré druhy rakoviny. Štúdia neskúmala účinky PFAS na ľudské telo, ani výhody z toho, čo sa stane, ak v tele poklesnú. Podľa vedcov však tieto otázky jednoznačne za výskum stoja. Výsledky výskumu sú mimoriadne sľubné a ďalší krokom je testovanie konkrétnych skupín, ktoré by mohli profitovať z toho, že by pravidelne chodili darovať krv alebo plazmu. Samotný výskum je tak cenný tým, že môže charitatívny čin povýšiť na terapiu a liečbu pacienta.

ALKO