Pacienti s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc kvôli strachu z Covid-19 a preťaženosti pneumologických ambulancií postcovidovými pacientami nechodia na pravidelné prehliadky a nedostanú sa k receptom na lieky.

MUDr. Marta Hájková

 

Nových pacientov s týmto závažným ochorením nediagnostikujeme v počte  adekvátnom dlhodobému vývoju, hoci na Slovensku je touto diagnózou postihnutých viac ako jedno percento obyvateľstva. Covid-19, ich zatienil rovnako, ako ľudí s inými vážnymi diagnózami. Včasná diagnostika a dlhodobá liečba sú pritom kľúčom k predĺženiu života.

Pneumológovia nevideli pacientov mesiace,

nových je minimum

Varovanie, aby sme CHOCHP nepodceňovali, smerujú lekári k existujúcim aj novým pacientom, pre ktorých je kľúčové, aby sa o chorobe  dozvedeli čo najskôr a začali sa liečiť. Ľudia sa boja ísť k lekárovi, aby sa nenakazili covidom a pri každom podozrivom symptóme bežia na antigénový alebo PCR test. Ak je negatívny, vydýchnu si a viac svoje príznaky neskúmajú. Nedajme sa však pomýliť, covid zatienil ostatné zákerné pľúcne choroby, ale tie môžu prekvapiť neskôr a v zbytočne pokročilom štádiu. „Žijeme v období, keď sa všetci sústredíme na pacientov s covidom, pretože sú bezprostredne ohrození. Chcela by som však podotknúť, že CHOCHP tiež patrí medzi akútne ochorenia. Je to nevyliečiteľné, progredujúce ochorenie, ktoré sa snažíme zachytiť čo najskôr. Na jeho diagnostiku máme veľmi dobré a rýchle spôsoby. Pacienti k nám však teraz, počas pandémie nechodia, pretože majú strach. Dôsledkom je, že pacienti sa neliečia, hoci tá ich stabilizuje a udrží kvalitu ich života na nejaký čas na rovnakej úrovni. Môže sa stať, že po tomto covidovom období už budú v podstatne horšom štádiu, ako je štádium tri alebo štyri. A z toho máme obavy.“ hovorí MUDr. Marta Hájková CSc., pneumologička v bratislavskej ružinovskej nemocnice, kde má ambulanciu, a zároveň tam pracuje na lôžkovom oddelení. Súčasne sa venuje pľúcnym konzíliám na reprofilizovaných oddeleniach pre covidových pacientov.

Naozaj ubúdajú pacienti s CHOCHP?

Podľa čísiel by sa mohlo zdať, že pacientov s CHOCHP na Slovensku ubúda, ale zdanie klame. Celosvetovo má ochorenie stúpajúcu tendenciu. Deje sa tak priamo úmerne enviromentálnej záťaži, ktorú naše pľúca zvládajú, fajčením, ale aj inými situáciami, v ktorých sú jednotlivci vystavení extrémnej záťaži pre dýchací systém (ťažký priemysel, chemický priemysel). V skutočnosti pacienti nemiznú, ani ich neubúda, len sa od začiatku pandémie skrývajú za Covid-19. Ten je zákerný nielen v tom, že je nákazlivý a môže mať rýchly a ťažký priebeh, ale aj v tom, že znížil ostražitosť voči iným pľúcnym ochoreniam. „Noví pacienti sa k nám nedostávajú preto, že na príchod k špecialistovi potrebujú výmenný lístok od všeobecného lekára a k tomu sa momentálne dostanú veľmi ťažko. Pravda je aj, že my pneumológovia riešime predpoludním pacientov s ochorením na covid a až popoludní sa venujeme tzv. bielej medicíne. Čiže, je tu aj zmena v ordinačných hodinách, v ktorých nás môžu pacienti navštíviť,“ hovorí MUDr. Marta Hájková, CSc.

Pneumológovia varujú

Pľúcni lekári poukazujú na to, že pomer pacientov s CHOCHP je v ich ambulanciách neadekvátny stúpajúcemu trendu. Pritom v neliečených prípadoch môže mať vývoj ochorenia rýchly spád a to počas niekoľkých mesiacov. Klinický vývoj CHOCHP často prebieha skryto a u mnohých pacientov sa choroba rozpozná až v pokročilom štádiu. Je treťou najčastejšou príčinou úmrtí na svete. Charakterizuje ju obmedzené prúdenie vzduchu dýchacími cestami, ktoré aj v prípade liečby nie je úplne reverzibilné. Ak sa včas podchytí, je ochorenie liečiteľné, preventabilné a progreduje pomaly. Diagnostika ochorenia pomocou spirometrie je nebolestivá. „Pre nás pneumológov je veľmi zlé, ak príde pacient v neskorom štádiu ochorenia, keď sa jeho život viac-menej dostal už iba na pobyt medzi štyrmi stenami. Pomerne jednoducho a rýchlo pritom dokážeme CHOCHP diagnostikovať, máme k dispozícii rôzne ambulantné vyšetrenia funkčných parametrov a hlavne liečbu. Znamená to, že ak k nám pacient príde, povedzme v štvrtom štádiu, keď už potrebuje najviac vyakcelerovanú liečbu a k tomu aj dýchať kyslík, je to už veľmi zlé štádium,“ konštatuje M. Hájková. V takom prípade sa už podľa jej slov rýchlosť komplikácií nabaľuje a v konečnom dôsledku vedú k úmrtiu pacienta. „K respiračnému aj kardiálnemu zlyhaniu (dochádza k preťaženiu srdca), dochádza počas niekoľkých týždňov.“

Ako sa stanovuje diagnóza CHOCHP?

Kľúčová je spirometria, ktorá overí, či sú skutočne zúžené priedušky. Každá choroba má svoju dynamiku, takže ďalšie testy potvrdia alebo vylúčia CHOCHP. Spirometria sa opakuje približne mesiac po nasadení liečby, aby sa potvrdila diagnóza. Najdôležitejšie pri CHOCHP sú inhalačné  bronchodilaktanciá – lieky, ktoré rozširujú priedušky a podávajú sa inhalátorom, aby pôsobili len na mieste, kde majú pôsobiť.

Sústrediť sa iba na covid je nebezpečné a krátkozraké

Pandémia trvá takmer dva roky a to je rovnaký čas, aký mnohí pacienti odkladajú návštevu u špecialistov, nielen u pneumológov. Hrozí však, že ak teraz prečkajú a prežijú obdobie pandémie, rozvinú sa ich nediagnostikované a neliečené ochorenia do štádií, ktoré môžu byť fatálne a hlavne, ktorým by lekári  mohli včasným zásahom predísť. „My pneumológovia si uvedomujeme, že riešime primárne pacientov s covidom a tiež, že takto to nemôže ísť ďalej. Oveľa viac sa musíme venovať tzv. „bielym“ pacientom, nakoľko už druhá vlna ukázala, že pacienti k nám potom chodia vo veľmi ťažkých stavoch, nemajú lieky a prídu až v situácii, keď im už musíme rovno predpísať kyslík.“

Aké má príznaky covid a aké CHOCHP

Kvôli aktuálnej situácii a strachu z covidu ide diagnostika CHOCHP do úzadia. Pacienti sa po negatívnom výsledku testov ďalej symptómom nevenujú, podľa lekárov si dokonca na počiatočné komplikácie spojené s CHOCHP často zvyknú a pripisujú ich napr. fajčeniu alebo starnutiu. Keďže skorá diagnostika a liečba CHOCHP je zásadná pre spomalenie ochorenia, treba poznať jej základné príznaky.

CHOCHP spôsobuje až v 80 % fajčenie, vyvíja sa pomaly, počas mnohých rokov, môže byť prítomná dýchavičnosť, chronický kašeľ, plytké dýchanie, hlieny, sipot i pískanie na hrudníku. Môže sa objaviť stále intenzívnejšia únava, alebo napríklad aj modranie koncových častí tela. Stav pacienta a symptómy sa neustále zhoršujú, pribúdajú nové diagnózy.

Covid-19 vírusový pôvod, rýchly priebeh, charakterizujú ho náhle vysoké horúčky, strata čuchu a chuti, únava, bolesť na hrudi, sťažené dýchanie – dýchavičnosť, môžu sa dostaviť hnačky, bolesť hrdla a hlavy. Po vyliečení majú komplikácie tendenciu zlepšovať sa.

 

ALKO