Avon sa dlhodobo venuje boju za zdravie žien, život bez domáceho násilia, za rovnaké pracovné príležitosti a ďalším pre ženy aktuálnym témam.

Zo štúdie týkajúcej sa nielen postavenia žien v spoločnosti, ale aj ich preferencií v pracovnej a osobnej sfére, ktorú robila pre Avon agentúra IPSOS vyplynulo, že sa medzi najdôležitejšie životné priority žien v slovenskej spoločnosti sa radí rodina. Za pozornosť stojí aj zistenie, keď takmer 43 % respondentiek uviedlo, že sa ich životné plány a sny zmenili kvôli pandémii Covid-19. Prioritou je pre ne teraz starostlivosť o rodinu, finančné zabezpečenie a zdravý životný štýl. Slovenky sa navyše častejšie ako Češky chcú v budúcnosti zamerať na budovanie kariéry a finančnú nezávislosť.

Dajana Hričovec

Zlomovým bodom štúdie je fakt, že takmer 7 z 10 žien zastáva názor, že ženy a muži nemajú rovnaké kariérne podmienky, a že ženy sú horšie odmeňované za rovnako vykonanú prácu. „Tieto výsledky sú zarážajúce a väčšina respondentiek, ktoré hlasovali za nerovnosť v zamestnaní a v príjmoch, sú dôkaz toho, že prispievanie k otváraniu týchto tém má zmysel, a že sme vykročili správnou cestou,“ hovorí zástupca spoločnosti Avon Dajana Hričovec a tiež spomína fakt, že polovica žien by uvítala viac žien v politike, čo by podľa ich názoru prinieslo pozitívnu zmenu v ich krajine.

Z výskumu tiež vyplýva, že viac ako polovici žien vadia rodové stereotypy, avšak iba jednej štvrtine opýtaných tento fakt aktívne ovplyvňuje život. Až 59 % žien má pocit sebarealizácie iba ak zastávajú rolu manželky, priateľky, partnerky a matky. Dokonca 94 % respondentiek potrebuje pre pocit sebarealizácie vlastný príjem.

Zaujímavý fakt je, že 26 % žien nie je spokojných so súčasným stavom v zamestnaní a hlavným argumentom nespokojnosti je nedostatočný príjem. Viac ako polovica žien uvažuje o práci na čiastočný úväzok, tretina by rada podnikala, ale chýba jej základný kapitál či nosný nápad. Celá jedna pätina žien žiaľ nevie, ako problém nedostatočného príjmu riešiť. Slovenky sú vlastnému biznisu viac otvorené, no zároveň sú častejšie nezamestnané ako Češky. Takmer 100 % žien súhlasí, že mať vlastný príjem je zásadný faktor pre pocit spokojnosti a sebarealizácie.

Väčšina žien si myslí, že existujú typicky ženské a mužské profesie, avšak zastávajú názor, že ženy môžu byť rovnako úspešnými lídrami ako muži. Zaujímavé je aj to, že jedna štvrtina žien prispieva do spoločného rozpočtu domácnosti viac ako muži. Ženy samoživiteľky tvoria 14 %.

Výskum sa ďalej zaoberal témou sebaúcty a pocitom spokojného života. Iba 2 z 10 žien sa cítia byť krásne a väčšina z nich hodnotí krásu iba na základe fyzického vzhľadu. Pocit krásy v ženách umocňuje nielen upravený vzhľad, ale aj fakt, že miluje a je milovaná. Dobré vzťahy v rodine sú pre ženy absolútne kľúčové. Najdôležitejšími ľuďmi v ich živote sú deti, partner, rodičia a súrodenci. Za pozornosť stojí tiež zistenie, že ženy seba radia až na posledné miesto. Respondentky sa zhodli, že je veľmi dôležité mať každý deň aspoň nejaký čas pre seba, aj keď to reálne dodržiava iba polovica.

Viac o téme na YouTube kanáli Avon CZSK

CBDfx BB