Po živelných udalostiach záujem o poistenie majetku

Ničivé tornádo, ktoré spustošilo dediny na Morave, silné dažde a záplavy v Rudne nad Hronom i výbuch bytového domu v Prešove. Všetky tieto veľké škodové udalosti majú jedno spoločné – kompletne zničili domov a majetok ľudí, ktorých zasiahli.

VYČÍŇANIE ŽIVLOV MNOHÝCH ROZHÝBALO

Mnohí sa práve po takýchto udalostiach začali zaujímať o poistky. „Deň po tornáde na Morave sme na našom webe, v časti poistenia majetku, zaznamenali až trojnásobný počet návštev oproti priemeru. Až doteraz ostala návštevnosť nášho on-line poistenia majetku zvýšená o približne 25 percent. Tento trend sa odráža aj v počte uzatvorených poistných zmlúv,“ približuje hovorkyňa Allianz – Slovenskej poisťovne Lucia Strnad Muthová.

Hoci záujem o poistenie majetku ovplyvňuje viacero faktorov, po tornáde na Morave eviduje najväčšia poisťovňa na trhu zvýšený záujem o poistenie privátneho majetku vo všetkých predajných kanáloch, či už je to predaj on-line, prostredníctvom obchodníkov alebo v pobočkách. Klienti Allianz, najmä z miest a obcí susediacich s Českou republikou, v posledných týždňoch oveľa častejšie kontaktovali obchodníkov, ktorí im spravujú poistenia. „Klienti sa najčastejšie informovali, či ich poistka kryje aj tornádo, mnohí prehodnocovali a aktualizovali poistné sumy tak, aby pokrývali celú hodnotu majetku. V jednom prípade klient, ktorý chcel novostavbu poistiť až po tom, ako sa do nej nasťahuje, teraz iniciatívne kontaktoval obchodníka a nedokončený dom si chcel poistiť čo najskôr. Niektorí majitelia nehnuteľností, ktorí celé roky bývali v nepoistených domoch, sa až teraz rozhodli poistiť si ich,“ približuje L. Strnad Muthová.

TORNÁDO UŽ V ZÁKLADNOM POISTENÍ

Tornádo je v Allianzi automaticky kryté už v základnom balíku majetkového poistenia Môj domov, spolu s ostatnými živlami. Nie je teda potrebné si ho špeciálne poisťovať. Zároveň nie je podstatné, či išlo o tornádo, víchricu alebo silný vietor – ale kryté sú škody spôsobené prúdením vzduchu rýchlosťou aspoň 75 km za hodinu.

V POISTKE AJ NÁHRADNÉ BÝVANIE

Poistený má nárok na úhradu všetkých vzniknutých škôd podľa poistnej zmluvy. Ak mu tornádo zničilo strechu, okná či časť domu, odškodné od poisťovne by mu malo pokryť všetky opravy alebo výmenu poškodených častí tak, aby sa jeho majetok dostal do pôvodného stavu. Ak mu vznikla totálna škoda, tzn. že prišiel o celý dom a jeho dom nebol podpoistený, vyplatené poistné plnenie by mu malo stačiť na zabezpečenie nového domu rovnakých parametrov. Ak sa jeho domácnosť stala neobývateľnou, poistený má nárok aj na náhradné ubytovanie a tiež odstránenie, vyčistenie a vysušenie poistených vecí a stavebných súčastí a ich odvoz a likvidáciu, a to nad rámec poistnej sumy – do výšky 20 % z celkovej poistnej sumy.

NERISKUJTE PODPOISTENÍM

Podpoistenie je asi najčastejšia chyba pri poistení majetku. Týka sa najmä starších zmlúv, keď si majitelia kúpili dom pred 20 až 30 rokmi, poistili ho a viac poistnú sumu neaktualizovali. „Podpoistenie znamená, že výška sumy, na ktorú máme nehnuteľnosť poistenú, nepokrýva reálnu hodnotu majetku. V prípade škody tak poisťovňa klientovi vyplatí len pomernú časť vzniknutej škody a majetok si nebude môcť obnoviť do pôvodného stavu,“ upozorňuje L. Strnad Muthová. Allianz odporúča svoju poistku prehodnotiť minimálne každých päť rokov, alebo po rekonštrukcii či väčšej obnove zariadenia. Od minulého roka začal Allianz prehodnocovať staršie majetkové poistky klientov, informuje ich o potrebe aktualizácie a posiela im nové ponuky.

PIPER