Covid-19 môže viesť k postpandemickej vlne srdcového zlyhávania. Odborníci vyzývajú nepodceňovať príznaky závažného kardiovaskulárneho ochorenia, ktoré si len na Slovensku vyžiada viac ako 3 400 hospitalizačných úmrtí ročne.

Podobne negatívna je aj štatistika týkajúca sa počtu hospitalizácií. Práve srdcové zlyhávanie patrí medzi diagnózy, ktoré sa najviac podieľajú na hospitalizáciách. V roku 2019 prijali nemocnice s touto diagnózou až 28 700 pacientov. Pandémia koronavírusu a strach  pred návštevou ambulancií a nemocničných zariadení spôsobili, že pacienti rušili termíny u kardiológov. Prieskum medzi slovenskými kardiológmi napovedá, že až takmer dvadsať percent plánovaných kontrol u kardiológov, pacienti zrušili, a to môže mať dopad na vývoj ochorenia. Približne polovica dopytovaných uviedla, že u pacientov evidujú zhoršenie zdravotného stavu v porovnaní s obdobím pred pandémiou. Odborníci zároveň upozorňujú, že po covide môže prísť „epidémia“ SZ ako následok negatívnych dopadov Covid-19 na srdcový sval.

Stúpajú úmrtia aj hospitalizácie

Z hľadiska hospitalizácií a úmrtí vedie nelichotivú štatistiku kardiovaskulárnych ochorení chronické srdcové zlyhávanie. Zatiaľ čo v roku 2007 bolo hospitalizovaných 10 428 pacientov s diagnózou chronické srdcové zlyhávanie, v roku 2019 to bolo už viac ako 28-tisíc. V roku 2005 zomrelo na Slovensku na srdcové zlyhávanie 1 287 pacientov, v roku 2019 to bolo už viac ako 3 400 pacientov. Aj keď sa za ostatné roky zvýšila miera informovanosti verejnosti o symptómoch ochorenia, prejavy chronického srdcového zlyhávania si stále mýlime s príznakmi infarktu. „Správne a včasné rozpoznanie príznakov a skorá liečba môže pacientovi výrazne pomôcť žiť dlhší a kvalitnejší život, napriek ťažkej diagnóze, akou je chronické srdcové zlyhávanie. Aj preto je dôležité, aby si pacienti všímali príznaky ochorenia a kontaktovali lekára,“ hovorí doc. Gonçalvesová.

Čo je to chronické srdcové zlyhávanie a ako sa prejavuje?

Chronické srdcové zlyhávanie vzniká vtedy, keď srdce „nevládze“ uspokojiť požiadavky tkanív organizmu na prívod kyslíka. Ide o dlhodobé a invalidizujúce ochorenie s vysokou úmrtnosťou, ktoré sa prejavuje najmä zhoršujúcou sa dýchavicou a hromadením tekutín v telesných dutinách a tkanivách, kam tekutiny prestupujú pri nedostatočnom prečerpávaní krvi srdcovým svalom („vodnatieľka“). „Medzi typické symptómy patrí dýchavica, opuch končatín – najmä členkov a celková slabosť a únava. Miera prežívania pacientov s týmto ochorením je veľmi nepriaznivá. Až polovica pacientov totiž zomiera počas piatich rokov,“hovorí doc. Gonçalvesová.

Pacienti idú za Hlasom svojho srdca

Nakoľko sa diagnóza chronického srdcového zlyhávania týka najmä seniorov nad 65+ rokov, dôležité je, aby si ich blízki – deti a vnúčatá všímali príznaky ochorenia u rodičov a starých rodičov a dbali o to, aby čím skôr vyhľadali pomoc lekára. Pacientska organizácia Hlas nášho srdca v komunikačnej kampani, s hlavnou protagonistkou komičkou Simonou Salátovou prostredníctvom krátkych videí približuje cieľovej skupine mladých ľudí základné príznaky ochorenia.

CCC