Pandémia ovplyvnila takmer všetky oblasti života a ako sa ukazuje, mala vplyv aj na počet poisťovacích podvodov. A to by si človek myslel, že všetci sú doma a chránia sa pred vírusom…

Opak je pravda, aspoň čísla, ktoré poskytla Allianz – Slovenská poisťovňa tomu nasvedčujú.  V roku 2020 odhalili doteraz  najvyšší počet poisťovacích podvodov – 2 764 a je to o 15 percent viac ako v roku 2019. Ukázalo sa, že výpadky finančných prostriedkov v dôsledku zatvárania prevádzok sa mnohí snažili kompenzovať práve neoprávnenými nárokmi voči poisťovni. „Páchatelia sa zrejme spoliehali, že poisťovňa bude mať počas mimoriadnej situácie sťažené možnosti prešetrovania podozrení,“ domnieva sa vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností Allianz – Slovenskej poisťovne Jaroslava Zemanová.

Najviac podvodov zaznamenali v životnom a úrazovom poistení, kde sa poistenci snažili podvodmi získať celkovo 671-tisíc eur. „Stúpli najmä úrazy vzniknuté v domácom prostredí a choroby počas lockdownu, v ktorých bol viditeľný rukopis pandemických obmedzení, keď sa niektorí spoliehali na benevolentnosť poisťovne ohľadom preverovania pravosti a úplnosti predložených dokladov,“ dodáva Vojtech Kosík z oddelenia kontroly a špeciálnych činností.

Najskôr uraz, potom poistka

Štvormesačnú „péenku“ v hodnote 1 600 eur si chcel zabezpečiť poistenec, ktorý najprv utrpel úraz a potom sa poistil. Nevyšlo mu to. Kurióznym spôsobom sa poistenec snažil uviesť poisťovňu do omylu, keď nahlásil, že obvodové múry jeho rodinného domu v Nových Zámkoch poškodilo zemetrasenie s epicentrom v Chorvátsku. Rovnaké vraj vznikli aj na dome u susedov. Hoci v tom čase sme otrasy zaznamenali aj na našom území, mali veľmi nízku intenzitu a určite nemohli zapríčiniť poškodenie múrov. Prostredníctvom aplikácie StreetView služby Google poisťovňa zistila, že poškodenie obvodového muriva rodinného domu susedov zaznamenala už vo fotodokumentácii v apríli 2012… Poistený sa snažil využiť informácie o zemetrasení s epicentrom mimo Slovenska a uplatniť si opravu popraskaného obvodového muriva injektážou vo výške 7 500 eur.

Korona to „zakryje”

Celkový počet hlásených poistných udalostí v minulom roku doslova kopíroval jednotlivé vlny pandémie a lockdownu. Popri cestovnom poistení, ktoré pochopiteľne v minulom roku výrazne kleslo, najväčší pokles v páchaní podvodov sa prejavil pri poistení vozidiel, čo súvisí najmä s obmedzeným cestovaním, keď sa menej jazdilo, a prirodzene, bolo aj menej nehôd. Pri vozidlách vlani odhalili špecialisti Allianz podvody za takmer 2,2 milióny eur. Pri motorových vozidlách začali viacerí páchatelia počas pretrvávajúcich obmedzení hlásiť škody, kde bolo zrejmé, že sa spoliehali na štátom obmedzený pohyb a dúfali, že sa poistné udalosti nebudú detailne preverovať. „Často išlo doslova o naivné pokusy podvodov, kde hlásené poškodenia na vozidle boli zadokumentované už pri uzatváraní poistenia, alebo pri predchádzajúcich škodách uplatnených buď u nás alebo v konkurenčných poisťovniach,“ zdôrazňuje V. Kosík.

Pandémia „navyšovala“ škody

Po skončení prvej vlny pandémie si klienti uplatňovali škody z cestovného poistenia za neuskutočnené zájazdy a dovolenky. Počas druhej vlny pandémie si viacerí začali uplatňovať škody na majetku v zatvorených prevádzkach, najmä zatopenie a zničenie zariadenia a skladových zásob, tiež krádeže, požiare a podobne. „Išlo samozrejme o reálne vzniknuté škody na opustených prevádzkach, ale vo viacerých prípadoch sme odhalili snahu o získanie náhrady strát na tržbách cez navyšovanie rozsahu vzniknutých škôd,“ upozorňuje V. Kosík.

Hoci celosvetová pandémia prekvapila snáď každého, kontrolné systémy a mechanizmy poisťovne fungujú aj napriek obmedzeniam. Svedčia o tom rekordné minuloročné počty a sumy odhalených podvodov. Výsledkom preverovania Allianz je aj šesť trestných oznámení s kompletným dôkazovým materiálom.

PH