Vo februári prichádza na Slovensko preventívne osvetová kampaň Suchý február, ktorá pomáha širokej verejnosti preveriť si svoj vzťah k alkoholu a zmeniť svoje zabehnuté návyky. 

 

Ročník 2021 je prvý rok, keď kampaň expanduje z Česka oficiálne za hranice pod názvom Suchý február. Detašovaný slovenský tím sa združil okolo Kláry Dzúrikovej z Psychiatrickej kliniky v Trenčíne a členov občianskeho združenia Psychiatrická klinika v Trenčíne. „Myšlienkou, prečo tento projekt priniesť a spustiť na Slovensku, bolo uvedomenie si jasne alarmujúcej situácie, ktorá sa týka požívania alkoholu a ktorá je často za hranicou bežnej konzumácie. Motiváciou pre organizátorov bola a stále je profesijná skúsenosť v rámci niekoľkoročnej práce so závislými. Veríme, že táto kampaň môže priniesť obohatenie v oblasti celkového zdravia populácie a zlepšovania kvality života aj na Slovensku.”

Aktuálna situácia na Slovensku a spotreba alkoholu v Európe

Na Slovensku žije 400 000 ľudí závislých od alkoholu, každý rok pribudne 6 000 ďalších. 11,5 l čistého alkoholu za rok pripadá na Slovensku na osobu staršiu ako 15 rokov, v prepočte s vynechaním úplných abstinentov – je to až 16,6 l čistého alkoholu na osobu za rok. Podľa WHO tak zaraďujeme Slovensko, čo sa týka spotreby alkoholu, na 18. najhoršie miesto v európskom regióne (celkovo 53 štátov). V spomínaných údajoch ale nie je započítaná spotreba nelegálne vyrobeného alkoholu. Na psychiatrických oddeleniach posteľových zdravotníckych zariadení bolo roku 2019 pre duševné poruchy a poruchy správania uskutočnených 44 070 hospitalizácií, z toho najviac (až 26,5 %) si vyžiadala práve diagnóza  F 10 Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu.

V súčasnosti sa koncentruje pozornosť aj na spotrebu alkoholu počas jedného posedenia, tzv. nárazové pitie (binge drinking). Je to nestriedme pitie definované ako 5 a viac pohárikov na jedno posedenie. Takýto spôsob pitia sa považuje za vysoko rizikový, vyskytuje sa najmä u mladých. Na Slovensku takto pije až 63 % mladých ľudí pijúcich alkohol vo veku 15 – 19 rokov, celkovo 52,3 % ľudí pijúcich alkohol. Priemerný vek prvého kontaktu detí s alkoholom je 10 rokov. Alkohol sa na Slovensku podieľa až na 8,3 % všetkej chorobnosti a úmrtnosti. Úmrtia spôsobené alebo značne ovplyvnené pitím alkoholu sa radia na Slovensku  na 2. miesto, hneď po ischemickej chorobe srdca.

Koronovírus a alkohol

Ročník 2021 bude pod vplyvom proti-pandemických opatrení, ktoré majú na spotrebu alkoholu významný vplyv. Téma sa zatiaľ stále skúma, ale podľa dostupných štúdií sa zdá, že u umiernených konzumentov má karanténa na spotrebu alkoholu skôr pozitívny dopad – v zmysle zníženia spotreby. U ľudí, ktorí sa pohybujú v kategórii rizikového a problémového pitia, má pandémia úplne  opačný dopad. „Dôvody ešte presne nepoznáme, a môže ísť o dopad sociálnej izolácie, úbytok vonkajších podnetov a možností seberealizácie, alebo aj ťažšie dostupnej pomoci o duševné zdravie, či celková úzkosť z pandémie,” vysvetľuje za Suchý Február Petr Freimann. O niečo horšiu štartovaciu pozíciu majú tí, čo pijú viac doma a menej v baroch a pohostinstvách. To často platí aj pre ženy. O to väčšia výzva bude Suchý február tento rok.

Trúfate si prijať hodenú rukavicu?

Pravidla sú jednoduché. Celý február ani kvapku alkoholu. Účastníci „Sucháča” sa môžu zaregistrovať k výzve na stránke www.suchyfebruar.sk. „Každý registrovaný účastník dostane našu knihu, ktorá ho prevedie mesiacom na suchu. Registráciou ľudia podporia nielen kampaň, ale hlavne ďalšiu činnosť neziskovky Suchý február na poli osvety, vzdelávania a prevencie rizikového chovania,” dopĺňa za organizátorov Petr Freimann.

Kampaň bude tento rok na sociálnych sieťach spájať hashtag #insuchoveritas a registrovaní účastníci sa môžu okrem Suchej knihy opäť tešiť aj na uzavretú česko-slovenskú skupinu na facebooku, kde môžu zdieľať svoje zážitky, podporovať sa a inšpirovať. Knihu dopĺňa 110 originálnych ilustrácií, citátov a kopec interaktívneho obsahu, rovnako ako súťaž o najlepší nealko drink.

H&B