Vynechávanie preventívnych prehliadok obavy z rakoviny nezmierni, návšteva gynekológa áno. Na dobré správy však nemusíte len čakať, môžete sa o ne samy pričiniť.

Podľa štatistík ESMO (European Society for Medical Oncology) karcinóm krčka maternice postihuje predovšetkým mladšie ženy v produktívnom veku a viac ako polovica prípadov karcinómu krčka maternice sa vyskytuje u žien mladších než štyridsaťpäť rokov. Je štvrtou najbežnejšou rakovinou u žien na celom svete a celosvetovo druhou najčastejšou príčinou úmrtia žien na zhubný nádor.
Na Slovensku je každoročne diagnostikovaných približne päťstopäťdesiat nových prípadov ochorenia a asi dvesto žien naň každý rok zomiera. Táto smutná štatistika by sa pritom dala zvrátiť. Prvým krokom k zníženiu úmrtnosti žien na rakovinu krčka maternice je prevencia, teda pravidelné návštevy gynekológa na preventívnych prehliadkach a absolvovanie potrebných vyšetrení, ktoré dokážu včas zachytiť prípadný vznikajúci alebo narastajúci problém.

HPV ako súčasť života

„Hlavnou príčinou vzniku rakoviny krčka maternice je perzistujúca infekcia vysoko rizikových typov HPV (human papilloma virus). Vírus infikuje a pri dlhodobom pretrvávaní infekcie poškodzuje bunky slizníc pohlavných orgánov. Dnes vieme,
že pomerne vysokú afinitu má aj k sliznici hrtana, avšak nie v tak vysokej príčinnej súvislosti ako je to u karcinómu krčka maternice,“
vysvetľuje gynekológ, MUDr. Ctirad Mokráš. Počas života sa vírusom HPV infikuje v období od prvej sexuálnej skúsenosti do 45 roku života približne 80 % žien. „K infikovaniu dochádza predovšetkým, ale nie výhradne, pohlavným stykom. Cestou prenosu môžu byť aj rôzne iné sexuálne praktiky, no vírusy sa prenášajú v prvom rade kontaktom s kožou. Pozitívnym faktom je, že vo väčšine prípadov ide o prechodný stav a organizmus
so správne fungujúcou imunitou je schopný v priebehu 18 – 24 mesiacov infekciu
z tela vylúčiť (eradikovať), preto niektoré ženy prítomnosť tejto infekcie ani nezaznamenajú. Treba poznamenať, že vzhľadom na dnešné poznatky o vzniku ochorenia prítomnosť vírusovej infekcie v bunkách krčka maternice neznamená ochorenie uvedeného orgánu, ale predstavuje stav zvýšeného rizika,“
približuje lekár. Na druhej strane však existuje malá skupina, ktorú podľa údajov Ligy proti rakovine predstavuje približne 10 – 20 % žien, ktorých imunitný systém nie je dostatočne výkonný, prípadne bola infekcia vírusom natoľko masívna, že s ňou telo nezvláda bojovať. Môže preto dochádzať k zmenám na bunkách, ktoré v horizonte niekoľkých rokov môžu prejsť zo štádia prekancerózy do rakoviny krčka maternice.

Dôležitá je prevencia

Čo môžu ukázať výsledky cytológie?

V cytologickom laboratóriu sú cytologické stery spracované a špecialistami vyšetrené. Rozdelené sú do kategórií, ktoré majú pre gynekológa zásadný význam, pretože sú podstatou jeho klinickej úvahy, na základe ktorej odporučí interval nasledujúcej kontroly. V prípade normálneho cytologického nálezu pacientka pokračuje v jednoročnom skríningovom programe. Pri kategóriách, keď sa v cytologickom obraze zistia atypické bunky nejasného pôvodu, a to buď ASCUS, alebo bunky LSIL – dysplázia s nízkym rizikom vzniku karcinómu, sa odporúča kontrolný cytologický ster s časovým odstupom štyroch až šiestich mesiacov. Ak je v cytologickom náleze HSIL a ASC-H – dysplázia s vysokým rizikom vzniku karcinómu, je potrebné ďalšie vyšetrenie špecialistom – expertným kolposkopistom.

Obdobie čakania

Podľa MUDr. Ctirada Mokráša sa v prípadoch, ako sú vyššie uvedené, volí stratégia „watchful waiting“, teda vyčkávanie a sledovanie v priebehu ďalších štyroch až  šiestich mesiacov. Po zvolenom období urobí ďalší kontrolný ster. Čas medzi prvým a kontrolným sterom je pre väčšinu žien psychicky náročný. Pritom výsledok ďalšieho steru môže ukázať, že šlo len o dočasný problém. Pacientka však nemusí len pasívne vyčkávať. Môže konať tak, aby zvýšila pravdepodobnosť negatívneho výsledku v kontrolnom stere. Ak predpokladáme alebo máme potvrdenú prítomnosť HPV infekcie, je veľmi vhodné vyplniť toto obdobie „inteligentným“ čakaním a na podporu zlepšenia cytologických nálezov typu ASCUS alebo LSIL môžeme použiť vaginálny gél, ktorý napomáha spontánnej normalizácii nálezu na krčku maternice.

Tip pre vás – Vaginálny gél DeflaGyn 

Ide o klinicky overený účinný vaginálny gél, ktorý napomáha spontánnej normalizácii nálezu na krčku maternice vďaka obsahu vysoko dispergovaného oxidu kremičitého a antioxidačne pôsobiacej zložky Deflamin (biologicky aktívny selén, patentovaná kombinácia seleničitanu sodného a kyseliny citrónovej). Gél účinkuje v troch krokoch. V prvom na seba naviaže patogény (vírusy, baktérie, kvasinky a zvyšky buniek) z povrchu krčka maternice, v druhom zabráni patogénom v šírení v krčku a v pošve a v treťom pôsobí ako mohutná antioxidačná ochrana, ktorá škodlivé patogény neutralizuje. Následne dôjde k ich vylúčeniu z pošvy von. Využitím vaginálneho gélu sa zvyšuje šanca na lepšie výsledky ďalšieho kontrolného cytologického steru u gynekológa, ktorého sa ženy často obávajú, pretože majú pocit, že ho nemôžu ovplyvniť. Vďaka gélu sa upravujú podmienky smerujúce k zlepšeniu cytologického nálezu.

unicum