Predplatné

Adresa

Mediaprint-Kapa
Pressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9
831 04 BRATISLAVA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Infolinka

0800 188 826

Mail

predplatne@abompkapa.sk

iPredplatné