Redakcia

HAIR&BEAUTY- dvojmesačník

Vydavateľ:

IN2 MEDIA, s. r. o.
Rybničná 40
831 06 Bratislava
IČO: 36748889

Riaditeľka vydavateľstva:

Mgr. Zuzana Zelenková
tel.: +421 902 547 267
e-mail: zuzana.zelenkova@in2.sk

Šéfredaktorka:

PhDr. Iveta Schäfferová
tel.: + 421 0905 743 876
e-mail: iveta.schafferova@in2.sk