Redakcia

HAIR&BEAUTY- dvojmesačník

Vydavateľ:

PRO PUBLISHING s. r. o.
Landererova 6
811 09 Bratislava
IČO: 52233570

Šéfredaktorka:

PhDr. Iveta Schäfferová
tel.: + 421 0905 743 876
e-mail: iveta.schafferova@propublishing.sk