Uzávierka sa posúva na 14.2.2019!!!

Organizátor: Webstránka pre kaderníkov a stylistov www.vlasyvizaz.sk

EXPO CENTER, a. s.,Trenčín

Súťaž je určená pre slovenských a zahraničných kaderníkov a tímy. Súťažiť môže jednotlivec alebo maximálne 3-členný tím (kaderník, vizážista, stylista), pričom hlavnou osobou tímu musí byť kaderník.

Súťaž je rozdelená do dvoch kategórií: študenti dospelí.

Základnou podmienkou pre hodnotenie premien je inšpiratívna a kreatívna práca vychádzajúca z trendov roku 2018. Fotografie predstavia porote vzhľad modelky pred úpravou a jej premenu. Body získavajú súťažiaci za výber modelky a aplikovanie premeny, až po vytvorenie nového typu ženy.

Súťaž má dve kolá – výberové a finále.

Výberové kolo: Prebieha na základe fotografickej dokumentácie premeny. Výber modelky aj odevov je ponechaný na súťažiacom. Potrebné sú 2 dvojice fotografií: 1. portrét pred a po, 2. celá postava pred a po. Poslať teda treba 4 fotografie vo formáte min. 13 x 18 cm, urobené jedným fotografom tesne pred premenou a hneď po nej. Odporúčame dbať na ich kvalitu. Fotografie si zabezpečujú súťažiaci na vlastné náklady. Uzávierka výberového kola (prihlášky vrátane fotodokumentácie a CD) je 14. 12. 2018.

Oznámenie o postupe do finále dostane postupujúci najneskôr do 15. 1. 2019. Ak  nebudete kontaktovaní, nepostúpili ste.

Do finále postupuje 10 tímov (5 študentských a 5 dospelých). Uskutoční sa 28. 3. 2019 počas veľtrhu BEAUTY FORUM SLOVAKIA v Trenčíne. Na finále sa musí dostaviť celý tím.

Hodnotenie súťaže: Obe kolá hodnotí a o postupe rozhoduje: 1. odborná porota z radov profesionálov (kaderník, vizážista, stylista, módny návrhár, fotograf) vždy v rovnakom zložení, 2. mediálna porota (finále), 3. laická porota (finále).
——————-

Ceny:

Hlavná cena: 1. miesto: pohár/diplom, 2. miesto: diplom, 3. miesto: diplom a vecné ceny od sponzorov.

Špeciálna cena za farbu: od SIROWA, distribútor značky Wella Profesionals.

Špeciálna cena za styling: od DAVINES.

Špeciálna cena za strih: od JOICO.

Cena divákov: O víťazovi rozhoduje verejnosť hlasovaním od 17. 1. 2019 na stránke www.vlasyvizaz.sk až do 28. 3. 2019 – finále súťaže v Trenčíne. Cena bude vyhlásená hneď po finále. Venuje ju Hotel GRAND, Trenčín.

Prihlášky a informácie:

Platné sú iba prihlášky – vrátane fotografií a CD – doručené fyzicky do 14. 12. 2018 na adresu organizátora a ak bol uhradený štartovací poplatok vo výške 20 € na číslo účtu SK63 0900 0000 0051 2958 5655, heslo VVC 2019.

Podaním prihlášky a zaslaním fotodokumentácie udeľujete usporiadateľovi súhlas na používanie všetkých materiálov osobnej povahy (portréty, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy) na súťažiach súvisiacich s akciou, i súhlas na ich ďalšie zverejňovanie, vrátane komerčného využitia.

V prípade ďalších otázok kontaktujte: Eva Švoňavová, svonanova@vlasyvizaz.sk

H&B