Fajčiari sa musia pripraviť na zmeny. Koncom mája sa oficiálne končí predaj mentolových cigariet. Zákaz sa netýka elektronických cigariet ani zariadení na zahrievanie tabaku.

Dňa 20. mája 2020 vstúpil do platnosti úplný zákaz mentolových cigariet a cigariet s mentolovými kapsulami. Zákaz sa dotýka všetkých trhov v Európskej únii vrátane bezcolných predajní. Vyplýva z európskej smernice o tabakových výrobkoch, ktorá nadobudla platnosť 19. mája 2014. Smernica zaviedla zákaz cigariet a tabaku na ručné balenie cigariet s charakteristickými príchuťami – teda s jasne rozpoznateľnou vôňou alebo chuťou odlišnou od tabaku. Pre mentolové cigarety a tabak doposiaľ výrobcovia využívali prechodné obdobie, ktoré sa skončilo práve 20. mája 2020.

Zákaz EÚ sa vzťahuje na cigarety a tabak na ručné balenie cigariet, netýka sa bezdymových tabakových výrobkov a elektronických cigariet. Regulácia príchutí týchto výrobkov naďalej ostáva v kompetencii jednotlivých členských štátov EÚ. Dospelí fajčiari sa nemusia vzdať ani mentolových kapsúl (pukačiek). Po 20. máji sa objavia už len v zariadeniach na zahrievanie tabaku ako napríklad IQOS, na ktoré sa zákaz nevzťahuje.

Mentolové cigarety boli podľa odhadov voľbou pre približne 150 000 dospelých fajčiarov na Slovensku. Z prieskumu spoločnosti Kantar uskutočnenom v decembri 2019 na vzorke 881 dospelých fajčiarov zo Slovenska vyplynulo, že mentolové cigarety fajčí 12,4 %. Celkovo fajčí na Slovensku približne 26 % populácie. Informoval o tom Juraj Králik zo spoločnosti Philip Morris Slovakia.

Tanqueray