Chronickej obštrukčnej chorobe pľúc (CHOCHP) každoročne podľahne viac ľudí, ako rakovine pľúc a prsníka dohromady. V súčasnosti je na toto ochorenie zameraná o to väčšia pozornosť, keďže pandemický vírus Covid-19 postihuje najmä dýchací systém a ľudia s CHOCHP patria do jednej z rizikových skupín. Pomôže včasná diagnostika a spolupráca medzi pacientom a lekármi.

Čo to je

Chronická obštrukčná choroba pľúc je život ohrozujúce ochorenie, pre ktoré je typické postupné zužovanie dýchacích ciest. Následkom toho vzduch ťažko prúdi do a von z pľúc. Každý výdych, ale neskôr aj nádych sú pre pacientov čoraz namáhavejšie. Začína nenápadne a v počiatočných štádiách má obdobné príznaky ako zvyčajné prechladnutie a zápal priedušiek. Na rozdiel od infarktu a mozgovej príhody jej človek nepodľahne náhle, ale vyvíja sa niekoľko rokov. Toto progresívne pľúcne ochorenie bez správnej liečby spôsobuje nezvratné zmeny na pľúcach.

Chronickú obštrukčnú chorobu možno považovať za následok inhalovania škodlivých látok, ako sú cigaretový dym, prachové častice, uhlie, dym, výpary leptavých látok a iné. Až osemdesatpercent80 percent pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc má skúsenosť s tabakom.

Najčastejšie trápi päťdesiatnikov, ale aj mládež

Chorobou pľúc sú ohrození najmä ľudia po štyridsiatke a viac ako polovica pacientov, približne 54 percent, je mladších ako 65 rokov. Kým v minulosti sa týkala najmä mužov, v súčasnosti sa výskyt preniesol už aj na ženskú populáciu. Výnimkou nie sú ani mladiství. „Práve mladí ľudia sú najzraniteľnejšou skupinou a aj vo svetle dnešnej pandémie. To znamená, že respiračné vírusy vo všeobecnosti napádajú už predtým poškodené pľúca, napríklad v podobe inzultov fajčenia. Naše štatistiky hovoria, že každoročne stúpa percento ľudí, ktorí fajčia a stúpa podiel mladých ľudí. A čo je ešte horšie, u mladých stúpa podiel dievčat. Tak ako sme sa kedysi učili, že prevažujú fajčiari muži, dnes sa začínajú mladé ženy doťahovať,“ vystríha doc. MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH, hlavná odborníčka MZ SR pre pneumológiu a ftiziológiu.

Liečba je nevyhnutná

V čase pandémie koronavírusu by najobozretnejšími mali byť najmä starší nad 60 rokov a ľudia s chronickými ochoreniami. Ľudia s CHOCHP sú náchylnejší na ochorenie koronavírusu, pretože môžu mať narušenú epitelovú výstelku, respektíve poškodenú bunkovú bariéru, ktorá pomáha chrániť pľúca, a to vírusom a chorobám uľahčuje napadnutie zvyšku tela. Odborníci a lekári však varujú, že bez vzájomnej spolupráce sa zázraky robiť nedajú. „Liečba je na svete, liečba je účinná ak ju pacient užíva pravidelne, je ako sa hovorí ušitá na mieru a ak zvláda inhalačné techniky. Totižto liečba chronickej obštrukčnej choroby pľúc nie je o tabletkách, ale je o liekoch, ktoré sú v spreji a treba sa ich naučiť dobre inhalovať,“ zdôrazňuje doc. MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH.

I keď je chronická obštrukčná choroba pľúc nevyliečiteľná, včasná diagnostika, individuálny prístup a dodržiavanie správnej liečby zabezpečí pacientovi kvalitnejší život. Avšak poškodenia, ktoré už v dýchacích cestách vznikli, sa liečbou nedajú zvrátiť, preto je dôležité, aby pacienti vedeli, že čím skôr sa dostanú do starostlivosti lekárov, tým lepšie sú ich prognózy do budúcnosti.

MUDr. Hajkova Marta
CCC