Zvýšená teplota signalizuje, že niečo nie je v poriadku a s najväčšou pravdepodobnosťou sa na nás „prilepila“ infekcia – či už bakteriálneho alebo vírusového pôvodu.

Zvýšená teplota alebo horúčka sama o sebe nie je ochorením. Funguje ako obranná reakcia imunitného systému, ktorý takto hlási, že niečo nie je v poriadku. Môže sprevádzať aj iné ochorenia, napríklad autoimunitné, onkologické, či ochorenia štítnej žľazy a môže sa objaviť aj ako sprievodný jav očkovania. Telo môže reagovať teplotou aj na vonkajšie prostredie (úpal) a tiež v súvislosti s užívaním niektorých liekov, či poškodením termoregulačného centra v hypotalame, vplyvom úrazu alebo cievnej mozgovej príhody.

Aká je správna teplota ľudského tela?

Priemerná teplota tela sa pohybuje v rozmedzí od 35,5 stupňov Celzia do 37 +/-. Ak teplota vystúpi nad 37 stupňov Celzia, mali by sme spozornieť, pretože ide o zvýšenú teplotu. Nad 38 stupňov Celzia má telo horúčku (subrefíliu). Nebezpečenstvo reálne hrozí pri horúčke nad 39 stupňov Celzia a ak teplomer ukáže 40 (hyperpyrexia), volajte pohotovosť. „Telesnú teplotu tela ovplyvňujú viaceré faktory, nie je konštantná a mení sa fyziologicky počas dňa, v súvislosti s jedlom, pohybovou aktivitou, či hormonálnymi zmenami. Priemerná teplota dospelého človeka je od 36,8 +/- 0,4 C.,“ hovorí MUDr. Diana Baranová, všeobecná lekárka pre dospelých.

Zvýšená teplota nie je príjemná, pretože ju sprevádzajú únava, bolesť kĺbov, svalov, hlavy, či nechutenstvo, no je pre organizmus prospešná. Patrí medzi prirodzené obranné mechanizmy, pomáha imunitnému systému pracovať rýchlejšie a efektívnejšie, výrazne stimuluje tvorbu protilátok, dochádza počas nej k rýchlemu deleniu špecifických buniek imunitného systému, obmedzuje rast a delenie mikroorganizmov. „Aj z týchto dôvodov nie je vhodné snažiť sa za každú cenu znižovať len mierne zvýšenú teplotu liekmi alebo fyzikálne. Do hodnoty 38 stupňov Celzia úplne stačí zvýšiť príjem tekutín, vetrať miestnosť, zachovať pokojový režim a zabezpečiť len ľahké oblečenie a prikrývku,“ odporúča MUDr. Diana Baranová.

Zvýšená teplota ako reakcia na očkovanie

Úlohou vakcíny je pôsobiť na organizmus a vyvolať v ňom odpoveď imunitného systému, ktorou sa naučí rozpoznávať škodlivého pôvodcu infekčného ochorenia a brániť sa mu. Niektoré reakcie organizmu možno považovať za prirodzené (fyziologické), pretože vyplývajú z požadovanej odpovede organizmu na podanie cudzorodých látok. Za prirodzené ich možno považovať, ak nemajú veľkú intenzitu a ich ťažké vystupňované formy považujeme za prejav nechcenej nadmernej retrogenity vakcíny.

Keď zvýšená teplota prejde do horúčky

Pri dlhšom trvaní a tiež pri prudkom stúpaní teploty, pôsobí horúčka na ľudský organizmus nepriaznivo a zaťažuje ho. Dochádza k zrýchleniu bazálneho metabolizmu, zaťažuje obehový systém, vrátane srdca a nároky na kyslík sú vyššie. Zároveň v tele dochádza k strate vody, soli a základných živín a pri dlhšom trvaní horúčky a nedostatočnom pitnom režime, hrozí dehydratácia. Pri vysokej teplote môže dôjsť najmä u malých detí k febrilným kŕčom. U starších pacientov s pridruženými ochoreniam, najmä srdca, aj k ohrozeniu života. „Vo všeobecnosti platí, že starší, oslabení ľudia, môžu prekonávať aj ťažšiu infekciu len s miernym zvýšením teploty, naopak malé deti, reagujú vysokou teplotou aj  na menej závažné infekcie. A u malých detí môže vysoká horúčka a najmä jej rýchle a prudké zvýšenie, spôsobiť febrilné kŕče. Najčastejšie sa objavujú u detí od deväť mesiacov do troch rokov, vo väčšine nie sú závažné, môžu trvať len krátko (niekoľko sekúnd až dve, tri minúty) a do 24 hodín sa nezopakujú. Komplikované febrilné kŕče trvajú dlhšie, sú asymetrické, môžu sa zopakovať a dieťatko sa z nich zotavuje dlhšie,“ hovorí MUDr. Diana Baranová.

Akú zvoliť prevenciu pred febrilnými kŕčmi?

Najlepšou prevenciou pred febrilnými kŕčami je nedopustiť, aby teplota vystúpila nad 39 stupňov. „Pri horúčke nad 38 stupňov je vhodné podať antipyretikum. Ak je teplota nad 39 stupňov, pomôcť môže fyzikálne ochladzovanie, zábaly alebo aj vlažná sprcha a Diazepam. Fyzikálne znižovanie teploty, ako sú zábal či vlažná sprcha, nie sú vhodné pri triaške či studených končatinách, vtedy totiž teplota ešte stúpa,“  hovorí MUDr. Diana Baranová.

Kedy si volať sanitku?

Ak vás silne bolí hlava, ťažko sa vám dýcha a máte bolesti na hrudníku, môže byť horúčka sprievodným javom infarktu myokardu. V prípade, že sa objavia halucinácie, záchvaty, precitlivelosť na svetlo, výsev na pokožke, ktorý ani pod tlakom nezmizne, môže ísť o jeden z príznakov meringitídy. „Pri akýchkoľvek pochybnostiach je namieste kontaktovať lekára – rýchlu lekársku pomoc. Pri horúčke nad 40 stupňov Celzia, ktorá neklesá ani po zábaloch, či opakovanom podaní liekov, u malých detí, v prípade že febrilné kŕče trvajú dlhšie alebo sa opakujú, je namieste  okamžite volať lekársku pomoc,“ dodáva MUDr. Diana Baranová.

Ako a kde si merať teplotu?

Správne a presné meranie telesnej teploty je veľmi dôležité z hľadiska prístupu k liečbe. Najdôležitejšie je si vybrať správny teplomer a najvhodnejšie miesto na meranie. Dnes sú dostupné rôzne typy teplomerov a nad ich výberom a spôsobom merania je vhodné uvažovať aj napríklad podľa veku.

Rektálne meranie teploty

Najspoľahlivejšie meranie vnútornej teploty získame vložením teplomera do konečníka (rektálne meranie). Je presné a má malý rozptyl výsledkov. Od prvého okamihu, keď spozorujete zmenu telesnej teploty, začnite teplotu pravidelne kontrolovať. Každé meranie vám pomôže sledovať, ako sa vyvíja horúčka

Orálne meranie

Orálne meranie sa môže robiť ako lícne meranie (pri líci) alebo ako pod jazykové meranie (pod jazykom). Výsledky oboch meraní sú voči výsledkom rektálneho merania nižšie približne o 0,3°C – 0,8°C, pričom pod jazykové meranie je vhodnejšie ako lícne meranie.

Meranie v podpazuší

Klinické meranie povrchovej telesnej teploty sa v praxi meria v podpazuší (podpažné meranie) alebo v slabine. V oboch prípadoch je príslušná končatina pritlačená k telu, aby sa zamedzilo ovplyvňovaniu merania okolitou teplotou. Takého meranie je však úspešné len v obmedzených prípadoch a ich nevýhodou je dlhý čas merania. U dospelých je hodnota podpazušného merania voči rektálnemu meraniu nižšia približne o 0,5°C až 1,5°C! U detí sú tieto rozdiely v porovnaní s rektálnym meraním omnoho menšie. V tomto prípade použitia, je vhodné čas merania predĺžiť nad rámec zapípania teplomera, aj o 2 až 3 minúty.

Meranie bezkontaktným teplomerom

Je to najrýchlejší, najšetrnejší, najmodernejší a medzi ľuďmi rôznych vekových kategórii v súčasnosti asi najobľúbenejší spôsob, avšak je potrebné dodržiavať pri ňom niektoré dôležité zásady. Pred začatím merania je vhodné nechať teplomer pri izbovej teplote aspoň po dobu 10 minút, meraný človek by mal byť tiež v interiéri. Pokožka v mieste merania by mala byť bez potu. Ideálne je umiestniť teplomer do stredu čela, vo vzdialenosti dva až tri centimetre od čela, človek by počas merania nemal pohybovať hlavou ani teplomerom.

Aké sú presné merania teploty?

V zásade je potrebné určiť rozdiel medzi technickou presnosťou samotného teplomera a klinickej presnosti miesta merania teploty. Kaliber je stanovený pri ideálnych podmienkach, aby sa zabezpečila kvalita nástroja berúc ohľad na technické normy. Teplomery s presnosťou +/- 0,1°C sú považované za prvotriedne teplomery. Užívateľ si už nemusí popliesť technickú presnosť s presnosťou použitia. Uvedené rozdiely telesných teplôt sú závislé od miesta a času merania a sú spôsobené fyziologickými príčinami a nie nesprávnou funkciou teplomera. Správnym aplikovaním teplomera sa môže jeho presnosť významne zvýšiť (postupujte podľa návodu na používanie).

Zdroj: www.sukl.sk

H&B